Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla organów administracji architektoniczno-budowlanej

99 zł 80.24 zł

Michał Bursztynowicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381870054
Rok wydania: 2019

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problematycznych kwestii, które mogą pojawić się w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, prowadzonym na podstawie specustawy mieszkaniowej. Autorzy omawiają potencjalne zagrożenia, ich skutki, a także przedstawiają rozwiązania korzystne zarówno dla organów, jak i dla inwestorów.

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest bowiem jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań administracyjnych, a specustawa mieszkaniowa wprowadziła dodatkowe modyfikacje do i tak już zawiłej procedury. Tak duża i kompleksowa zmiana może prowadzić do wielu błędów popełnianych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, a w efekcie do przedłużenia postępowania i narażenia inwestorów na dodatkowe koszty. Założeniem przewodnika jest zatem omówienie krok po kroku procedury wydawania pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej na podstawie specustawy mieszkaniowej. W opracowaniu przybliżono m.in.:

zasady wydania przez rady gmin (miast) uchwał lokalizacyjnych,
specyfikę prowadzenia postępowań z zakresu pozwoleń na budowę,
przygotowanie poprawnego wniosku dotyczącego lokalizacji inwestycji