Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji

Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji

139 zł 118.93 zł

Dagmara Kafar


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581035
Rok wydania: 2018

Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już 22.8.2018 r. Na jej podstawie przygotowaliśmy publikacje, która w sposób kompleksowy opisuje poszczególne etapy realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących z uwzględnieniem ostatnich zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o rewitalizacji. Ksiązka Specustawa mieszkaniowa ujmuje powyższe problematyki z perspektywy praktycznej. Czytelnik uzyskuje kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie mające na celu:

podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących,
wydanie decyzji administracyjnych, niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji z uwzględnieniem modyfikacji trybów działania w sytuacji wykorzystywania specustawy mieszkaniowej lub ustawy o rewitalizacji.
W książce o specustawie mieszkaniowej zostały przedstawione wszystkie etapy rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz towarzyszącej oraz uzyskania zgody budowlanej i innych decyzji administracyjnych (środowiskowych, zarządców dróg publicznych, służb konserwatorskich i zgów wodno prawnych) z uwzględnieniem ponaglenia oraz mediacji (nowych instytucji prawnych wprowadzonych nowelizacją KPA), a także etapu postępowania odwoławczego, jego specyfiki oraz skutków prawnych (pośrednich i bezpośrednich) wydania rozstrzygnięć przez każdy z organów.

Punktem wyjścia jest analiza porównawcza wszystkich możliwych trybów realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących przedstawiona w formie tabeli oraz zgeneralizowanych opisów poszczególnych schematów działania w zależności od wybranego trybu działania. Wiedzę tę mogą zastosować w praktyce urzędnicy organów administracji publicznej, prowadzących postępowania administracyjne, czy uczestniczących w procesie przygotowania uchwał w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, ale również przez szeroki krąg podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe w celu wdrożenia najbardziej racjonalnego trybu postępowania.

Książka Specustawa mieszkaniowa odpowiada na m.in. następujące pytania:

Kto może skutecznie wnioskować o realizację inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących?
Jakie są przesłanki zaliczenia przedsięwzięcia do grupy inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących?
Jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy postępowań administracyjnych poprzedzających realizację inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących z uwzględnieniem nowelizacji KPA (ponaglenie, mediacja, posiedzenie w trybie współdziałania)?
Jakie są terminy procesowe w toku postępowań administracyjnych oraz jakie są konsekwencje nie dotrzymania tych terminów?
W jakich okolicznościach należy a w jakich niewskazane jest kierowanie sprawy do mediacji?
W jakich sposób strony mogą skutecznie zrzec się prawa do wniesienia odwołania?
Decyzja administracyjna ostateczna i prawomocna. Różnice i przesłanki.
Jakie są przesłanki do zastosowania trybów specjalnych ze specustawy mieszkaniowej lub ustawy o rewitalizacji?
Jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy postępowań poprzedzających realizację inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących na bazie przepisów specjalnych (specustawy mieszkaniowej oraz ustawy o rewitalizacji)?
Istotnym atutem książki o specustawie mieszkaniowej jest ujęcie praktyczne wszystkich etapów procedury prowadzącej do realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących z uwzględnieniem ostatniej, nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów szczególnych specustawy mieszkaniowej oraz ustawy o rewitalizacji. Zaletą książki o specustawie mieszkaniowej jest możliwość korzystania z jej poszczególnych części w zależności od wybranego trybu działania. Sprawne i skuteczne prowadzenie procedur administracyjnych, a w szczególności związanych z inwestowaniem, jest ciągle pożądane nie tylko z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, ale również z powodu determinacji Rządu w realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz możliwości usprawnienia absorpcji funduszy zewnętrznych.

Książka Specustawa mieszkaniowa ta doskonały poradnik jak sprawnie przeprowadzić postępowanie w celu uniknięcia konsekwencji w postaci ponagleń oraz kar pieniężnych za nieuzasadnioną zwłokę postępowania. Ze względu na mnogość procesów realizacji inwestycji, które mają do wyboru obecnie potencjalni inwestorzy, a który niebawem poszerzy się o procedurę specjalną na bazie specustawy mieszkaniowej, szczególnie cenna będzie analiza porównawcza, która ułatwi podjęcie decyzji jaką ścieżkę postępowania wybrać w celu sprawnego wybudowania mieszkań wraz z inwestycjami towarzyszącymi.