Obowiązkowy split payment
Zapowiedź

Obowiązkowy split payment

Janina Fornalik


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381982764
Rok wydania: 2019

Split Payment 2018

Wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment było możliwe dzięki uzyskaniu decyzji derogacyjnej wydanej przez Radę UE na początku 2019 r. Na jej podstawie Polska może zastosować obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w okresie do końca lutego 2022 r. w stosunku do 152 grup towarowych i usługowych szczegółowo wskazanych w decyzji (ostatecznie w załączniku nr 15 do VATU znalazło się 150 grup towarów i usług). Dodatkowo wprowadzono limit kwotowy stosowania obowiązku podzielonej płatności w wysokości 15 000 zł.