Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarze, poradniki

 1. Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej
  Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej
  Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. W publikacji zaprezentowano organizację spółek kapitałowych oraz osobowych. Autorzy omawiają z ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246101 Autor: Katarzyna Bilewska
  Wolters Kluwer Polska
 2. Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej
  Zakończenie i likwidacja działalności gospodarczej Praktyczne aspekty prawne,podatkowe i rachunkowe
  Publikacja dotyczy najważniejszych kwestii związanych z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach prawnych. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane odr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365947895 Autor: Bartkowiak Emilia
  Infor
 3. Spółka jawna Zagadnienia praktyczne
  Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Zagadnienia praktyczne
  Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376416465 Autor: Nieradka Bernaciak Monika
  Difin
 4. Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)
  Reprezentacja w spółkach handlowych i cywilnych (z suplementem elektronicznym)
  Kompleksowe opracowanie, w którym zostały przedstawione zasady reprezentacji w spółkach handlowych oraz cywilnych.W książce m.in.:- treść pełnomocnictwa i prokury- zasady reprezentacji przez organy i o ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046127 Autor: Anna Borysewicz
  Wydawnictwo ODDK
 5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242448 Autor: Sławomir Turkowski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rokoku
  Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788360829783 Autor: Feliński Jerzy
  Wydawnictwo Sigma
 7. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z suplementem elektronicznym
  Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publik ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043201 Autor: Borysewicz Anna
  ODDK
 8. Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi
  Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie. Instrukcja obsługi
  Kompendium wiedzy na temat spółek celowych – ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce – opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzeczn ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043768 Autor: Krzysztof Czerkas
  Wydawnictwo ODDK
 9. Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043881 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 10. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH
  Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wyda ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325597689 Autor: Artur Nowacki
  Wydawnictwo C.H.Beck