Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarze, poradniki

 1. Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem
  Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem
  Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych w spółce z o.o. wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism znajdziesz w książce wyd. ODDK. Wspólnicy i członkowie organów spółki cz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378046936 Autor: Bogusław Nowakowski
  Wydawnictwo ODDK
 2. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z suplementem elektronicznym
  Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publik ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043201 Autor: Borysewicz Anna
  ODDK
 3. Spółka komandytowo akcyjna
  Spółka komandytowo-akcyjna w praktyce Poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W książce o spółkach zamieszczono wzory przydatnych dokumentów, w tym m.in. statut spółki, uchwały wspólników, oświadczenia, protokoły, pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski. Wzory te – w wersji edy ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047032 Autor: Anna Borysewicz
  Wydawnictwo ODDK
 4. Przekształcanie spółek
  Przekształcanie spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W książce o spółkach zawarto wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do publikacji. Plik ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046943 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 5. ROZWIĄZYWANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH
  Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego
  Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046851 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 6. Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  Spółka komandytowa od utworzenia do likwidacji Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym Kompendium wiedzy o spółce komandytowej
  Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej – od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po je ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046378 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 7. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne z suplementem elektronicznym
  Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednak ró ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046592 Autor: Małgorzata Gach
  Wydawnictwo ODDK
 8. Księga akcyjna
  Księga akcyjna Zaoszczędź 20.000 zł! – art. 594 ksh
  Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) i Księgi udziałów (w spółce z o.o.) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł - podajemy narzędzie do gotowego wykorzystania! Art. 188. § 1 ksh ...
  Wydanie: 2019 Isbn: KPG981 Autor: Renata Mroczkowska
  Wydawnictwo ODDK
 9. Meritum Prawo Spółek Kidyba
  Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
  Maeritum o spółkach handlowych przeznaczona dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609951 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 10. Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym
  Zgromadzenia wspólników spółki z o.o. z suplementem elektronicznym i wzorami pism dla spółek
  W książce kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzw ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043508 Autor: Anna Borysewicz
  Wydawnictwo ODDK