Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarze, poradniki

 1. Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe
  Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym)
  Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na grunci ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046585 Autor: Marcin Śledzikowski
  Wydawnictwo ODDK
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowie ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381242448 Autor: Sławomir Turkowski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe
  Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kont ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288842 Autor: Anna Bernaziuk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249775 Autor: Marcin Borkowski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników
  Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników Wzory i praktyczne wyjaśnienia
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373753 Autor: Sroga Adam
  Infor
 6. Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej
  Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej
  Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580793 Autor: Robert Szyszko
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z suplementem elektronicznym
  Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publik ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043201 Autor: Borysewicz Anna
  ODDK
 8. Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna
  Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna
  Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286411 Autor: Marcin Glicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Przekształcenia spółek
  Przekształcenia spółek Praktyczne aspekty podatkowe i rachunkowe.
  Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz prz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381373326 Autor: Bartkowiak Emilia
  Infor
 10. Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043881 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK