Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarze, poradniki

 1. Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe
  Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe Poradnik z wzorami dokumentów i orzecznictwem z suplementem elektronicznym
  Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na grunci ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046585 Autor: Marcin Śledzikowski
  Wydawnictwo ODDK
 2. Spółka komandytowo akcyjna
  Spółka komandytowo-akcyjna w praktyce Poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym wysyłka od 18.12.2019 roku
  W książce o spółkach zamieszczono wzory przydatnych dokumentów, w tym m.in. statut spółki, uchwały wspólników, oświadczenia, protokoły, pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski. Wzory te – w wersji edy ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047032 Autor: Anna Borysewicz
  Wydawnictwo ODDK
 3. ROZWIĄZYWANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH
  Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego
  Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046851 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 4. Działalność gospodarcza
  Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa
  Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego ty ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608664 Autor: Jadwiga Glumińska Pawlic
  Wolters Kluwer Polska
 5. Meritum Prawo Spółek Kidyba
  Meritum Prawo Spółek Kidyba 2020 Tom 1/2
  Maeritum o spółkach handlowych przeznaczona dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609951 Autor: Andrzej Kidyba
  Wolters Kluwer Polska
 6. Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych
  Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych - przestępstwa menedżerskie
  W książce o odpowiedzialności karnej menadżera omówiono odpowiedzialność karną osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem spółkami handlowymi. Opracowanie łączy wyczerpującą ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381870412 Autor: Tomasz Pietrzyk
  Wolters Kluwer Polska
 7. Spółka akcyjna
  Prosta spółka akcyjna Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)
  Książka dla praktyków specjalizujących się w problematyce prawa spółek, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa. Zainteresuje również osoby zwią ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378047070 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 8. Przekształcanie spółek
  Przekształcanie spółek Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  W książce o spółkach zawarto wzory przydatnych w procesie przekształceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – także w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym dołączonym do publikacji. Plik ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046943 Autor: Michał Koralewski
  Wydawnictwo ODDK
 9. Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki
  Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki
  Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043577 Autor: Małgorzata Gach
  Wydawnictwo ODDK
 10. Nadzór
  Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych
  Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych pr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788365611840 Autor: Barbara Mrozowska Nieradko
  Wydawnictwo Presscom