Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

79 zł 62.53 zł

Aleksandra Bieniaszewska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604840
Rok wydania: 2019

Sprawozdania podatkowe

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części:
I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.
II. Zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Autorzy ksiązki analizują m.in.:
istotę obowiązku sporządzenia sprawozdania podatkowego;
zakres obowiązku sporządzenia sprawozdania, w tym informacje o:
wysokości stawek podatku od nieruchomości,
średniej cenie skupu żyta,
średniej cenie sprzedaży drewna,
podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
podstawie opodatkowania podatkiem rolnym,
podstawie opodatkowania podatkiem leśnym;
informacje o podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin;
sposób realizacji obowiązku sprawozdawczego;
szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem;
wykazanie danych na podstawie komunikatu Prezesa GUS;
formy sporządzania i przekazywania sprawozdania;
aktualizację i podpisanie sprawozdania.