Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

Krzysztof Puchacz


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042402
Rok wydania: 2015

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz szczegółowy instruktaż sporządzania

Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.

Do końca lutego każdego roku należy sporządzić i przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za miniony rok Prezesowi Urzędu zamówień publicznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, nawet tych, które nie udzielały zamówień publicznych w trybach przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w tym również i takich, których wartość nie przekracza tzw. „progu istotności”).

Zamówieniem publicznym – podlegającym wykazaniu w sprawozdaniu – jest każda umowa odpłatna, zawarte w formie pisemnej i ustnej, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane – bez względu na wysokość zobowiązania pieniężnego zamawiającego i bez względu na formę jej zawarcia (np. ustna umowa potwierdzona fakturą VAT).

Publikacja pomoże w prawidłowym wykonaniu obowiązku, zawiera również wiele dodatkowych przykładów praktycznych wskazujących na sposób wykazywania w sprawozdaniu różnych rodzajów umów spełniających definicję zamówienia publicznego.