Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym
  Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu wsp ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043720 Autor: Jerzy Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 2. Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
  Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
  Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046646 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 3. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
  Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne – zbycia i nabycia – sytuacje szczególne – porównanie z ustawą o rachunkowości
  Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie r ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046837 Autor: Anna Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 4. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
  Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne – zbycia i nabycia – sytuacje szczególne – porównanie z ustawą o
  Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042983 Autor: Anna Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 5. Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  Wzorcowy Plan Kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe) z dorobkiem naukowym ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326497131 Autor: Świderska Gertruda
  Wolters Kluwer Polska
 6. Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Publikacja prezentuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek również ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyj ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432033 Autor: Więcław Wojciech
  Wolters Kluwer Polska
 7. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017
  Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017
  Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzys ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326960642 Autor: Trzpioła Katarzyna
  Oficyna Prawa Polskiego
 8. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
  Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
  Podręcznik zawierający kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Autorzy przedstawiają w nim zarówno podstawy teoretyczne, takie jak: - miejsce rachunkowości finansowej w sy ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 9788301151638 Autor: Messner Zbigniew
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 9. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016
  Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016
  Publikacja zawierająca wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w prakt ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326948206 Autor: Trzpioła Katarzyna
  Oficyna Prawa Polskiego
 10. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016
  Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2016
  Książka zawiera wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje w praktyczny ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326948206 Autor: Trzpioła Katarzyna. Magdziarz Grzegorz
  Oficyna prawa polskiego