Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej
  Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej Kamiński
  Celem książki jest przedstawienie polityki, jaką w zakresie sprawozdawczości finansowej prowadzą przedsiębiorstwa. Autorzy skupili się na ukazaniu istoty i uwarunkowań tej polityki, jej celów oraz dopu ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8360550137 Autor: Kamiński Ryszard
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 2. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOM 2 REGULACJE MSSF
  Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom 2 Regulacje MSSF
  Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powstała jako wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń z ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378040965 Autor: Radosław Ignatowski
  Wydawnictwo ODDK
 3. Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
 4. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
 6. Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
  Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości zawiera nowe standardy
  Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046974 Autor: rachunkowość i finanse
  Wydawnictwo ODDK
 7. Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
  Meritum Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Walińska
  Opracowanie z dziedziny rachunkowości – w serii MERITUM – ma charakter merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Autorzy skoncentrowali się ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609104 Autor: Ewa Walińska
  Wolters Kluwer Polska
 8. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
 9. Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  Wzorcowy Plan Kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe) z dorobkiem naukowym ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326497131 Autor: Świderska Gertruda
  Wolters Kluwer Polska
 10. Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Publikacja naświetla tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek także ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjęty ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432033 Autor: Więcław Wojciech
  Wolters Kluwer Polska