Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
  Meritum Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Walińska
  Opracowanie z dziedziny rachunkowości – w serii MERITUM – ma charakter merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Autorzy skoncentrowali się ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381609104 Autor: Ewa Walińska
  Wolters Kluwer Polska
 2. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
  Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Gierusz metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości
  Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie r ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046837 Autor: Anna Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 3. Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
  Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości zawiera nowe standardy
  Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046974 Autor: rachunkowość i finanse
  Wydawnictwo ODDK
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym
  Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu wsp ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043720 Autor: Jerzy Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 5. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości
  Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rödl & Partner. W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wy ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040408 Autor: Rafał Sobczyk
  Wydawnictwo ODDK
 6. Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
  Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom I Podstawy konsolidacji Regulacje polskie
  Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesi ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040606 Autor: Radosław Ignatowski
  Wydawnictwo ODDK
 7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOM 2 REGULACJE MSSF
  Konsolidacja sprawozdań finansowych Koncepcje regulacje polskie i MSSF zastosowania praktyczne Tom II Regulacje MSSF
  Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powstała jako wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń z ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378040965 Autor: Radosław Ignatowski
  Wydawnictwo ODDK
 8. Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF
  Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne – zbycia i nabycia – sytuacje szczególne – porównanie z ustawą o
  Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042983 Autor: Anna Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 9. Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  Wzorcowy Plan Kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe) z dorobkiem naukowym ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326497131 Autor: Świderska Gertruda
  Wolters Kluwer Polska
 10. Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
  Publikacja prezentuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek również ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyj ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326432033 Autor: Więcław Wojciech
  Wolters Kluwer Polska