Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
  Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
  Przewodnik po zasadach wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz regulacji MSR. Autorzy biegli rewidenci z firmy Rodl Partner Roedl Audit Sp. z o.o. ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374263825 Autor: Przemysław Fil
  Wydawnictwo ODDK
 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 1 Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 837334554X Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 2 Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe Połączenia
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345663 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 3 Aktywa trwałe. Utrata wartości Leasing
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345779 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 4 Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Skarbem Państwa
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345817 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 5 Podatek dochodowy. Przychody. Rolnictwo
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373346130 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 6 Płatności w formie akcji własnych. świadczenia pracownicze
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373346192 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 7 Instrumenty finansowe (część I)
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373346598 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 9. MSR 41 Rolnictwo
  MSR 41 Rolnictwo
  Celem MSR 41 jest przedstawienie sposobu ujmowania aktywów biologicznych i zasad wyceny produktów rolniczych w chwili zbiorów bądź pozyskania, a także określenie zakresu ujawniania informacji o działaln ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410777 Autor: Teresa Kiziukiewicz
  Wydawnictwo Difin
 10. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce
  Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 wyjaśnia podstawowe de61441;nicje i zasady rachunkowości oraz prezentuje układ bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) i inform ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517708 Autor: Kazimiera Winiarska
  Wydawnictwo Difin