Sprawozdawczość i rachunkowość

 1. Międzynarodowe standardy rachunkowości
  Międzynarodowe standardy rachunkowości
  Dynamiczny proces globalizacji powoduje, że coraz więcej firm, które niegdyś działały na jednym, przeważnie rodzimym rynku, otwiera oddziały w wielu regionach świata - często odmiennych pod względem ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788375610260 Autor: Praca zbiorowa
  Poltext Wydawnictwo
 2. Standardy rachunkowości MSR ? US GAAP ? Polskie ustawodawstwo
  Standardy rachunkowości MSR ? US GAAP ? Polskie ustawodawstwo
  W książce dokonano modelowej analizy porównawczej podstawowych założeń koncepcyjnych systemów kontynentalnego i anglosaskiego współczesnej rachunkowości; porównano ich założenia z regulacjami polsk ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8372513902 Autor: Jan Turyna
  Wydawnictwo Difin
 3. MSR 12 Podatek dochodowy
  MSR 12 Podatek dochodowy
  Autorzy w przejrzysty sposób uzasadniają potrzebę alokacji podatku dochodowego, określając, cenne dla praktyków gospodarczych, źródła rozbieżności między wynikiem podatkowym a bilansowym. Na tle ró ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372517296 Autor: Wiktor Gabrusewicz
  Wydawnictwo Difin
 4. MSR 18 Przychody
  MSR 18 Przychody
  Celem publikacji jest określenie podejścia księgowego do przychodów osiąganych z określonych form transakcji i zdarzeń. Dla księgowania przychodów ważny jest moment ich ujęcia. Przychody ujmuje się ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8372519702 Autor: Kazimiera Winiarska
  Wydawnictwo Difin
 5. Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
  Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
  Przewodnik po zasadach wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz regulacji MSR. Autorzy biegli rewidenci z firmy Rodl Partner Roedl Audit Sp. z o.o. ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8374263825 Autor: Przemysław Fil
  Wydawnictwo ODDK
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 1 Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 837334554X Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 2 Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe Połączenia
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345663 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 3 Aktywa trwałe. Utrata wartości Leasing
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345779 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 4 Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Skarbem Państwa
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373345817 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach Tom 5 Podatek dochodowy. Przychody. Rolnictwo
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zostały opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (i jej poprzedniczkę Międzynarodową Komisję Standardów Rachunkowości), pr ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8373346130 Autor: Mike Bonham
  LexisNexis Polska