Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
Bestseller

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611512
Rok wydania: 2018

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie wydanie publikacji uwzględnia aktualne przepisy prawa i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości.

W jaki sposób przeprowadzić ewidencję i wycenę składników majątku w jednostce?
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozliczania inwentaryzacji?
Jak dokonywać amortyzacji do celów bilansowych i podatkowych?

W publikacji autorka w przystępny sposób omawia zasady ujmowania składników majątku – od momentu ich wyceny i wprowadzenia do ewidencji aż po zbycie lub likwidację. Wyjaśnia najtrudniejsze i najbardziej problematyczne kwestie w zakresie:
- ulepszenia środków trwałych oraz ujmowania prac remontowych i konserwacyjnych,
- amortyzacji, umorzenia, wycofania z ewidencji i likwidacji,
- ujęcia w ewidencji części dodatkowych, składowych i peryferyjnych,
- zasad wyceny i ewidencji gruntów,
- ewidencjonowania składników przekazanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
- dokumentowania i ewidencjonowania środków trwałych w budowie oraz sposobów finansowania inwestycji w różnych typach jednostek,
- metod i terminów przeprowadzania inwentaryzacji, w tym reguł wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych, oraz dokumentów towarzyszących inwentaryzacji.