Środki trwałe wartości niematerialne prawne 2018

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:- dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380280908 Autor: Zubrzycki Janusz
  Wydawnictwo Unimex
 2. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
  Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365467348 Autor:
  Presshouse Isabelle Wierzbicka
 3. Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku
  Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046035 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
  Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomoc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046318 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 5. Amortyzacja i środki trwałe w praktyce
  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce Poradnik Gazety Prawnej 3/2018
  Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365947970 Autor: Infor
  Infor
 6. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
  Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych n ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883898505083 Autor: Aleksander Korczyn
  Wydawnictwo Sigma
 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611512 Autor: Teresa Krawczyk
  Wydawnictwo Presscom
 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883898504233 Autor: Korczyn Aleksander
  Wydawnictwo Sigma
 9. Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
  Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
  Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – publikacja z zakresu środków trwałych i oraz WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z z ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381281478 Autor: Paweł Barnik
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych
  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych z suplementem elektronicznym
  Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodaro ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043478 Autor: Świderek Izabela
  Wydawnictwo ODDK