Środki trwałe wartości niematerialne prawne 2019

 1. PKWiU a stawki VAT
  CN i PKWIU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%)
  Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015. Opracowanie zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKW ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378047025 Autor: statystyka
  Wydawnictwo ODDK
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex
  Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych sa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788380281127 Autor: Janusz Zubrzycki
  Wydawnictwo Unimex
 3. Klasyfikacje statystyczne
  Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2015, PKWiU ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji , PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami program komputerowy z roczną licencją na płycie CD
  W programie: Nomenklatura Scalona, PKWiU 2015, PKWiU 2008 ze stawkami VAT, KŚT ze stawkami amortyzacji, PKD, PKOB (w momencie uchwalenia nowej matrycy VAT w bezpłatnej aktualizacji programu stawki VAT zostan ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325501471 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK
 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611512 Autor: Teresa Krawczyk
  Wydawnictwo Presscom
 5. Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019
  Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046035 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych z suplementem elektronicznym
  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych rozliczanie i ewidencja księgowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z suplementem elektronicznym
  Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomoc ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046318 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 7. Nomenklatura scalona (CN)
  Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT
  Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklat ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046578 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK
 8. VAT
  Nowa matryca VAT stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku CN w zakresie wyrobów PKWiU w zakresie usług Wysyłka od 30 września 2019 roku
  W książce znajdziesz obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. stawki podatku, VAT przyporządkowane odpowiednim symbolom, klasyfikacji: CN w zakresie wyrobów i PKWiU w zakresie usług – szczegółowy, pełny z ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381283977 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK
 9. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015
  Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym)
  Pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU2008 od 1 stycznia 2019 r. do stosowania dla celów:- opodatkowania podatkiem VAT,- opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043713 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK
 10. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2019
  Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365467348 Autor:
  Presshouse Isabelle Wierzbicka