Środki trwałe wartości niematerialne prawne 2020

 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015
  Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 z suplementem elektronicznym
  POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU2008. od 1 lipca 2020 r. dla celów opodatkowania podatkiem VAT (w zakresie usług), od 1 stycznia 2021 r. - ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043713 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK
 2. Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku
  Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046035 Autor: Środki trwałe
  Wydawnictwo ODDK
 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych z suplementem elektronicznym
  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych Świderek 2020 z suplementem elektronicznym
  Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomoc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047049 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex
  Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788380281127 Autor: Zubrzycki Janusz
  Wydawnictwo Unimex
 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611512 Autor: Teresa Krawczyk
  Wydawnictwo Presscom
 6. Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych
 7. Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie
  Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie
  Jedną z najważniejszych tendencji we współczesnej rachunkowości jest odejście od rachunku przeszłości do rachunku teraźniejszości i przyszłości. Wyższość teorii bilansu dynamicznego nad innymi po ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8374265294 Autor: Teresa Martyniuk
  Wydawnictwo ODDK
 8. Amortyzacja i środki trwałe w firmie
  Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego uwzględnia postanowienia KSR 11 i Stanowiska KSR
  W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono prz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381375528 Autor: Izabela Motowilczuk
  Infor
 9. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości
  Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rödl & Partner. W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wy ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040408 Autor: Rafał Sobczyk
  Wydawnictwo ODDK
 10. Klasyfikacje statystyczne
  Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2015 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami program komputerowy z roczną licencją na płycie CD
  Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH: Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. PKWiU 2015 od ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325501471 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK