Środki trwałe wartości niematerialne prawne 2020

 1. Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
  Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji
  Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046035 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
  Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obro ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365611512 Autor: Teresa Krawczyk
  Wydawnictwo Presscom
 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych z suplementem elektronicznym
  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych Świderek 2020 z suplementem elektronicznym
  Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomoc ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047049 Autor: Izabela Świderek
  Wydawnictwo ODDK
 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex
  Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788380281127 Autor: Zubrzycki Janusz
  Wydawnictwo Unimex
 5. Nomenklatura scalona (CN)
  Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN
  Nowa promocyjna cena tylko dzisiaj!!! Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. Nomenklatura Scalona ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047100 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK
 6. Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych
  Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych wzór zarządzenia wewnętrznego z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  Aktywa trwałe to jedne z podstawowych składników każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe gospodarowanie nimi nie tylko dostarcza wiedzy o stanie posiadanego majątku, ale także ułatwia zarządzanie. Ksią ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378043119 Autor: Julia Siewierska
  Wydawnictwo ODDK
 7. Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie
  Rachunek amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie
  Jedną z najważniejszych tendencji we współczesnej rachunkowości jest odejście od rachunku przeszłości do rachunku teraźniejszości i przyszłości. Wyższość teorii bilansu dynamicznego nad innymi po ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8374265294 Autor: Teresa Martyniuk
  Wydawnictwo ODDK
 8. Amortyzacja i środki trwałe w firmie
  Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego uwzględnia postanowienia KSR 11 i Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego
  W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono prz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381375528 Autor: Izabela Motowilczuk
  Infor
 9. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości
  Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rödl & Partner. W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wy ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040408 Autor: Rafał Sobczyk
  Wydawnictwo ODDK
 10. Klasyfikacje statystyczne
  Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2015 i PKWiU 2008 – ze stawkami VAT, KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji PKD, PKOB, z powiązaniami między klasyfikacjami program komputerowy z roczną licencją na płycie CD
  Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH: Nomenklatura Scalona (CN) od 1 kwietnia 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów. PKWiU 2015 od ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325501471 Autor: Nomenklatura scalona CN
  Wydawnictwo ODDK