Statystyka matematyczna i ekonometria podręczniki

 1. Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów
  Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów Podręcznik z przykładami i zadaniami
  Podręcznik jest książką, której powierza się misję szczególną. Ma on pomagać zarówno w poznawaniu rzeczywistości, rozwiązywaniu problemów i pogłębianiu wiedzy, jak i wskazywać możliwości impl ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8372052425 Autor: Kowalski Jacek
  WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 2. Wzory i tablice statystyczne
  Wzory i tablice statystyczne
  Prezentowane opracowanie stanowi zbiór wzorów i tablic wykorzystywanych w metodach statystyki opisowej i matematycznej. Pierwsza część dotyczy wybranych wzorów stosowanych w statystyce opisowej, druga za ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8372052551 Autor: Barańska Zygmunta
  WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 3. STATYSTYKA OPISOWA Z ELEMENTAMI DEMOGRAFII WYD3
  STATYSTYKA OPISOWA Z ELEMENTAMI DEMOGRAFII WYD3
  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych, w szczególności dla studiujących nauki administracyjne oraz zarządzanie. Może być również wykorzystywany przez praktyków, m.in. z ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8387148512 Autor: Augustyniak Henryk
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 4. Statystyka praktyczna
  Statystyka praktyczna
  Zmienione wydanie znanego na rynku akademickim podręcznika, adresowanego do studentów wszystkich kierunków ekonomicznych szkół wyższych. Głównym celem pracy jest ukazanie zastosowania metod statystyczny ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788301152925 Autor: Starzyńska Wacława
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 5. Statystyka dla menedżerów
  Statystyka dla menedżerów Teoria i praktyka
  Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788363391386 Autor: Bielecka Anna
  Gab
 6. Statystyka materiały edukacyjne
  Statystyka materiały edukacyjne
  W książce omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące statystyki, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części PKZ (A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788377350492 Autor: Musiałkiewicz Jacek
  Ekonomik
 7. Statystyka dla bystrzaków
  Statystyka dla bystrzaków
  Dowiedz się, jak: zrozumieć koncepcje statystyczne, techniki, wzory i obliczenia interpretować diagramy i wykresy, określać prawdopodobieństwo oraz ustalać przedziały ufności weryfikować i analizować ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788328327702 Autor: Deborah J. Rumsey
  Helion
 8. Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL
  Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL
  Książka jest jedynym na polskim rynku podręcznikiem, który w przystępny sposób: prezentuje program GRETL, jego instalację oraz sposób i możliwości użytkowania, omawia metody ekonometryczne prezentowa ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788301165130 Autor: Kufel Tadeusz
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 9. Ekonometria finansowa
  Ekonometria finansowa Analiza rynku kapitałowego
  Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania. Rozdział pierwszy omawia metodologię bad ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788301154813 Autor: Łuniewska Małgorzata
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 10. Statystyka dla pedagogów
  Statystyka dla pedagogów
  Badania empiryczne w pedagogice opierają się na bezpośrednim, zmysłowym poznawaniu zjawisk i sytuacji edukacyjnych. Badane zjawiska dzielą się na masowe lub pojedyncze. Do zjawisk masowych zalicza się te ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788375711127 Autor: Kozuh Boris
  AFM