Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz

Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz

Dariusz Drajewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984362
Rok wydania: 2020

Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz

Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 roku. Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania karnego, na mocy ustawy z 19.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru (art. 99a KPK).