Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

99 zł 72,96 zł

Żołyński Janusz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326441493
Rok wydania: 2013

Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych

Książka dla szerokiego kręgu odbiorców, teoretyków zbiorowego prawa pracy, praktyków, jak i pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Może być również pomocna w zdobywaniu wiedzy z zakresu zbiorowego prawa pracy przez studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych.
Książka zawiera szczegółową analizę instytucji strajku, w tym prezentuje szerzej nieznane postacie strajków lub akcji protestacyjnych. Niewątpliwym atutem książki jest pogłębione omówienie instytucji strajku okupacyjnego oraz, po raz pierwszy w literaturze, wnikliwe przedstawienie problematyki komitetu strajkowego.