SUMMA INIURIA O BŁĘDZIE FORMALIZMU W STOSOWANIU PRAWA

SUMMA INIURIA O BŁĘDZIE FORMALIZMU W STOSOWANIU PRAWA

MATCZAK M. MATCZAK M.


Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Isbn: 8373832572
Rok wydania: 2007