Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Frączek Cieślak kompendium wiedzy dla działów kadr

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Frączek Cieślak kompendium wiedzy dla działów kadr

Monika Frączek


Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Isbn: 9788362838875
Rok wydania: 2020

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Frączek Cieślak kompendium wiedzy dla działów kadr

Książka o świadectwie pracy wyjaśnia wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z wypełnianiem, sprostowaniem, wydawaniem kopii świadectwa pracy w praktyce rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za wystawianie świadectw pracy szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności w fachowej prasie i podczas szkoleń.
Autorzy Monika Frączek - specjalista prawa pracy, pracownik departamentu prawa pracy MRPiPS i Monika Cieślak - wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. podatków szkoląc w zakresie tematyki płac i kadr zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło ostatnich zmian, wprowadzonych w 2019 roku. Świadectwo pracy od A do Z uwzględnia najnowsze zmiany przepisów i aktualne stanowiska Ministerstwa Pracy, organów skarbowych, ZUS oraz PIP. Książka omawia szerokie spektrum zagadnień związanych z wydawaniem świadectwa pracy, jego kopii, sprostowań, zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wzbogacone o przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów. Publikacja zawiera:
- przestawienie nowych rozwiązań prawnych, które weszły w życie w 2019 roku i 2020 roku, w tym także będących konsekwencją minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych (RODO),
- omówienie prezentowanych zagadnień, w szczególności związanych z kontrolami PIP,
- przykłady, pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- wzory świadectwa pracy.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorzy książki poruszyli zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. Przykładem takiej kwestii jest wykładnia kopii świadectwa pracy czy zasad jego prostowania, w sytuacji gdy to pracodawca pierwszy zauważy, że został popełniony błąd w treści świadectwa. W przypadku braku jednoznacznych regulacji prawnych wskazano rekomendowane do stosowania, najbezpieczniejsze rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane i przydane w praktyce, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorów najlepszych praktyk. Książka Świadectwo pracy od A do Z jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników działów kadr (zarówno zatrudnionych na stanowiskach szeregowych, jak i kierowniczych), bez względu na to czy wykonują swoją prace na rzecz prywatnych pracodawców, czy urzędów. Tematyką książki będą też zainteresowani pracodawcy samodzielnie prowadzący swoją działalność i zatrudniający pracowników, a także prawnicy czy pracownicy biur rachunkowych oraz firm doradczych, od których klienci oczekują pomocy także w zakresie poprawnego wypełniania i wydawania świadectw pracy.
Stan prawny 10 luty 2020 roku