System prawa pracy Tom 1

System prawa pracy Tom 1

299 zł 228.52 zł

Baran Krzysztof Wojciech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788380927841
Rok wydania: 2017

System prawa pracy Tom 1 Część ogólna

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:
- pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy,
- przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa,
- podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy,
- ewolucji i rozwoju prawa pracy
- funkcji i właściwości prawa pracy,
- charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia,
- źródeł prawa pracy,
- zasad prawa pracy,
- typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy,
- zdarzeń prawa pracy,
- roszczeń w prawie pracy,
- sankcji w prawie pracy,
- intertemporalnego prawa pracy. Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy.