Szczególna zdolność sądowa

Szczególna zdolność sądowa

149 zł 111.62 zł

Biblioteka Sądowa


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604536
Rok wydania: 2019

Szczególna zdolność sądowa

W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje. W publikacji autor przedstawił pełny katalog przypadków szczególnej zdolności sądowej, w tym:
organów rentowych,
organów regulacyjnych w postępowaniu przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów,
zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w sprawach o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia),
organów podatkowych.
Autor wyodrębnił cechy konstrukcyjne, których występowanie pozwala uznać określony przepis za źródło szczególnej zdolności sądowej, stworzył katalog przypadków tej szczególnej zdolności sądowej oraz zidentyfikował i poddał analizie swoiste problemy procesowe wiążące się z udziałem w postępowaniu cywilnym tych struktur, np. dotyczące możliwości udzielania pełnomocnictw czy rozliczania kosztów postępowania.