Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem
Bestseller

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem

231 zł 176,39 zł

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046967
Rok wydania: 2019

Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363) z suplementem elektronicznym

Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r.; Dz.U. poz. 1363 (część nowych przepisów weszła w życie z dniem 23 lipca z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., dnia 1 kwietnia 2019 r. lub od dnia 1 lipca 2019 r., część zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.).
W komentarzu z przykładami znajdziesz: ujednolicony tekst klasyfikacji z zaznaczeniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 16 lipca 2019 r. omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. szczegółowe tabele zawierające najczęściej występujące podziałki klasyfikacji odrębnie dla dochodów i wydatków gmin oraz dochodów i wydatków powiatów, komentarze odnoszące się do źródeł dochodów i wydatków publicznych, przychodów i rozchodów, przykłady najczęściej planowanych oraz budzących wątpliwości paragrafów dochodów i wydatków wraz ze wskazaniem ich przeznaczenia.

W ksiązce z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Do komentarza z przykładami dołączono suplement elektroniczny w formacie PDF, ułatwia on odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji. Plik można pobrać poprzez Internet, szczegółową instrukcję zamieszczono w książce.
W książce znajdziesz:
Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1363)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)
Załącznik nr 1. Klasyfikacja działów
Załącznik nr 2. Klasyfikacja rozdziałów
Załącznik nr 3. Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
Załącznik nr 4. Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
Załącznik nr 5. Klasyfikacja paragrafów przychodów
Załącznik nr 6. Klasyfikacja paragrafów rozchodów
Załącznik nr 7. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
Załącznik nr 8. Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
Dochody gmin według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące)
Wydatki gmin według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące)
Dochody powiatów według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące)
Wydatki powiatów według klasyfikacji budżetowej (najczęściej występujące)