Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego
Zapowiedź

Szkoda na osobie Instytucje Prawa Prywatnego

Maciej Kaliński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581998
Rok wydania: 2019

Szkoda na mieniu i jej naprawienie

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących szkody na osobie uregulowanych w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Autor dokonuje analizy na gruncie prawa polskiego oraz sięgając do rozwiązań przyjmowanych w obcych systemach prawnych, w szczególności omawia kwestie:
pojęcia szkody na osobie,
zasad i funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej,
ustalenia rozmiaru szkody prawnie relewantnej,
sposobów naprawienia szkody,
renty,
czynników wpływających na wysokość odszkodowania.