Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW


FITOPATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA CHOROBY ROŚLIN OGRODNICZYCH

Fitopatologia szczegółowa. Choroby roślin ogrodniczych

Elżbieta Paduch Cichal

Fitopatologia szczegółowa Choroby roślin ogrodniczych. WstępChoroby roślin powodowane przez wirusyChoroby roślin powodowane przez wiroidyChoroby roślin powodowane przez bakterieChoroby roślin powodowane przez pierwotniaki z typu CercozoaChoroby roślin powodowane przez patogeny z królestwa ChromistaChoroby roślin powodowane przez patogen

Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Cena: 32,99 zł 35.9

Podstawy dietetyki

Podstawy dietetyki

Bujko Jacek

Publikacja "Podstawy dietetyki" przeznaczona jest po największej części dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, mających w programie studiów przedmiot podstawy dietetyki. Na tym wydziale rozpoczyna on kształcenie w obszarze dietetyki.

Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Cena: 76,23 zł 99

Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim

Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim

Górska Warsewicz Hanna

zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie Wstęp 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim - zadania ogólne 1.1. Zarządzanie - wybrane zadania teoretyczne 1.1.1. Zarządzanie - ujęcie definicyjne 1.1.2. Klasyczne koncepcje zarządzania i ich przedstawiciele 1.1.3. Identyfikacja obecnych koncepcji zarządzania 1.2. Obsz

Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Szymańska Elżbieta

zarządzanie logistyka Spis treści Wstęp 7 1. Pojęcie i aspekt kosztów logistyki 9 2. Istota i funkcje rachunku kosztów logistyki 14 3. Rodzaje rachunku kosztów logistyki 19 4. Kalkulacje kosztów 32 5. Rachunek kosztów działań 52 6. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 57 7. Obszary zastosowań rachunku kosztów działań 62 8. Zarz

Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Cena: 19,25 zł 22

Polski leksykon fitopatologiczny

Polski leksykon fitopatologiczny

Selim Piotr Kryczyński

leksykon nauki o życiu Przygotowywanie wydawnictw typu leksykon w dobie tak szerokiego dostępu do Internetu może zdawać się przedsięwzięciem nietrafionym. Podobno nawet słynna Encyclopaedia Britannica przestała ukazywać się w formie książkowej i najświeższe jej wydania są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. Ciągle jesz

Wydawnictwo: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

Cena: 42,35 zł 55

Polecane działy

Polecane książki