BHP w praktyce Rączkowski Oddk szkolenia wstępne

 1. Kalendarz BHP 2019 ODDK
  Kalendarz BHP 2021 (A5) ODDK
  Kalendarz dla pracowników BHP na 2021 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje nie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL1349 Autor: Bogdan Rączkowski
  Wydawnictwo ODDK
 2. BHP w oświacie
  BHP w oświacie 2020 - w szkole i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów
  Kompleksowe opracowanie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym omówieniem zmian wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984683 Autor: Michał Abramowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)
  Nowy wzór Karty potwierdzającej odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodny z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860), zmienionym rozporządzeniem ...
  Wydanie: 2020 Isbn: BZ1336 Autor: Szkolenia BHP
  Wydawnictwo ODDK
 4. BHP w praktyce 2014 Rączkowski
  BHP w praktyce Rączkowski 2020
  Książka BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w cod ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047179 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 5. Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym
  Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym
  Książka dla służb bhp jest z suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidua ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043409 Autor: Aleksandra Kaźmierczak
  Wydawnictwo ODDK
 6. BHP w praktyce Rączkowski
  BHP w praktyce Rączkowski ODDK wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy
  Książka BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w cod ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047179 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 7. Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy
  Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny – angielska wersja językowa (film na pendrivie)
  W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i ...
  Wydanie: 2017 Isbn: VD1152P Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 8. Ocena ryzyka zawodowego 2016
  Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera podręcznik z płytą CD
  Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania programu zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy Kupującego, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów. Oferta obejmuje pakiet: podręcznik oraz program kom ...
  Wydanie: 2017 Isbn: CD134 Autor: Dariusz Smoliński
  Wydawnictwo ODDK
 9. Prezentacje do szkoleń BHP
  Prezentacje do szkoleń BHP wersja 1.9 październik 2019 płyta CD
  Program komputerowy (możliwość wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym) do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tematykę szkoleń okresowych bhp dla różnych grup pracowników. Nowo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: CD086 Autor: Szkolenia BHP
  Wydawnictwo ODDK
 10. Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym
  Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym karta okresowych przeglądów, wykaz usterek, ewidencja napraw
  Opracowanie obejmuje kartę okresowych przeglądów, wykaz zauważonych usterek, ewidencję napraw i remontów. ...
  Wydanie: 2020 Isbn: BKA599 Autor: Szkolenia BHP
  Wydawnictwo ODDK