BHP w praktyce Rączkowski Oddk szkolenia wstępne

 1. BHP w praktyce 2014 Rączkowski
  BHP w praktyce 2019 Rączkowski
  Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wska ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046219 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 2. Kalendarz BHP 2019 ODDK
  Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK Wysyłka kalendarza od 21.10.2019 roku
  Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje nie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL1349 Autor: Bogdan Rączkowski
  Wydawnictwo ODDK
 3. BHP w gastronomii (format DVD)
  BHP w gastronomii filmy na DVD
  Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związ ...
  Wydanie: 2019 Isbn: VD1354 Autor: Tomasz Czajka
  Wydawnictwo ODDK
 4. Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą
  Szkolenie wstępne instruktaż ogólny DVD
  Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związ ...
  Wydanie: 2014 Isbn: VD985 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 5. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040538 Autor: Stanisław Stadler
  Wydawnictwo ODDK
 6. Prezentacje do szkoleń BHP
  Prezentacje do szkoleń BHP wersja 1.9 lipiec 2019
  Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania programu zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy Kupującego, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów. Program komputerowy (możliwość wyświetlania na m ...
  Wydanie: 2019 Isbn: CD086 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 7. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców
  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (20 szt.) ...
  Wydanie: 2019 Isbn: BZ1338 Autor: Bhp i ppoż
  Wydawnictwo ODDK
 8. Kalendarz BHP 2018 Oddk
  Kalendarz BHP 2020 Oddk
  Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje nie ...
  Wydanie: 2020 Isbn: KAL12032018 Autor: Bogdan Rączkowski
  Wydawnictwo ODDK
 9. BHP w praktyce Rączkowski
  BHP w praktyce Rączkowski
  Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wska ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046219 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 10. Szkolenie wstępne w służbie zdrowia
  Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w służbie zdrowia
  Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz oma ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 8374262281 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK