BHP w praktyce Rączkowski Oddk szkolenia wstępne

 1. Szkolenie wstępne w służbie zdrowia
  Szkolenie wstępne w służbie zdrowia
  Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz oma ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 8374262281 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 2. BHP w praktyce 2014 Rączkowski
  BHP w praktyce 2014 Rączkowski
  Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wska ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046219 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 3. Prezentacje do szkoleń BHP
  Prezentacje do szkoleń BHP
  Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania programu zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy Kupującego, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów. Program komputerowy (możliwość wyświetlania na m ...
  Wydanie: 2019 Isbn: CD086 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 4. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  Podręcznik do szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami został opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788374267014 Autor: Halina Wojciechowska Piskorska
  Wydawnictwo ODDK
 5. Czynniki biologiczne na stanowisku pracy
  Czynniki biologiczne na stanowisku pracy z suplementem elektronicznym
  Zgodnie art. 222¹ Kodeksu pracy oraz rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., Dz.U. Nr 81, poz. 716, pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują szkodliwe czynni ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 9788374263679 Autor: Anna Obuchowska
  Wydawnictwo ODDK
 6. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040538 Autor: Stanisław Stadler
  Wydawnictwo ODDK
 7. Dokumentacja BHP w firmie
  Dokumentacja BHP w firmie CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7, MS Word 97 lub nowszy
  Program do obsługi jednej lub wielu firm, zawiera dokumentację zarówno wymaganą przepisami prawa, jak i propozycje dokumentów porządkujących i ułatwiających pracę pracodawcy i służb bhp w firmie. Do ...
  Wydanie: 2016 Isbn: CD457 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 8. BHP w praktyce Rączkowski
  BHP w praktyce Rączkowski
  Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wska ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046219 Autor: Rączkowski Bogdan
  Wydawnictwo ODDK
 9. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
  Warunki środowiska, gdzie odbywa się proces pracy, kształtowane są przez występujące w środowisku czynniki (fizyczne, chemiczne i biologiczne), których źródłem są procesy technologiczne przetwarzaj ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374266055 Autor: Andrzej Uzarczyk
  Wydawnictwo ODDK
 10. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040521 Autor: Stanisław Stadler
  Wydawnictwo ODDK