Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Stanisław Stadler


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378040538
Rok wydania: 2012

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Niniejszy podręcznik, opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn zm.), ma za zadanie wesprzeć organizatorów szkolenia w dostosowaniu programu do oczekiwań, jakie ma spełnić szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy