Środki trwałe książka 2019


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Zubrzycki Janusz

Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe nowości oraz inne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wer

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Środki trwałe

Środki trwałe 2019

Marta Grabowska Peda

Większość otaczających nas rzeczy to środki trwałe. Niektóre z uwagi na niską wartość nie wymagają wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Natomiast rzeczy niebędące niskocennymi środkami trwałymi, należy wpisać do ewidencji środków trwałych, a ich kosztowe rozliczanie odb

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Korczyn Aleksander

Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchod

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego

Wydawnictwo: Infor w dziale Środki trwałe

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Świderek Izabela

Atutem książki o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej, dokumentacja inwentaryzacyjna). Wzory d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe

Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1

Motowilczuk Izabela

Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 Środki trwałe. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, które postanowiły o stosowaniu wszystkich KSR w swoich polityk

Wydawnictwo: Infor w dziale Rachunkowość Księgowość

Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2

Motowilczuk Izabela

- Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury – planowane zmiany ustaw ? Informacja NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa ? Podwyższe

Wydawnictwo: Infor w dziale Rachunkowość Księgowość

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Magdziarz Grzegorz

Księgowi w instytucjach kultury w swojej codziennej pracy spotykają się często z koniecznością zaksięgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju środków niematerialnych i prawnych. Przykładem jest chociażby strona internetowa, bez której żadna instytucja kultury nie mo

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Środki trwałe

Poradnik Gazety Prawnej 6/2019 Środki trwałe

Infor

Środki trwałe - charakterystyka i wycena Amortyzacja środków trwałych Likwidacja i sprzedaż środków trwałych

Wydawnictwo: Infor w dziale Środki trwałe