Środki trwałe wartości niematerialne prawne 2019


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Zubrzycki Janusz

Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe nowości oraz inne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Janusz Zubrzycki

Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe nowości oraz inne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wer

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Korczyn Aleksander

Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchod

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Korczyn

Ksiązka obejmuje w pełni nowe regulacje prawne w przedmiocie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji - określone odrębnie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i odrębnie dla podatników podatku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Wieczorek Fronia

Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2014 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Wieczorek Fronia

Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2014 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019