Akty notarialne komentarz


Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Przemysław Biernacki

Opracowanie jest jedyną pozycją na rynku skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części pisemnych i przeprowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacja notarialna 2019

Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Andrzej Jan Szereda

Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsię

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Mikołajczuk Grzegorz

Publikacja jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną do osób przystępujących do egzaminu notarialnego. Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa się z trzech części

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacja notarialna 2019

Egzamin notarialny Akty notarialne i inne czynności projekty

Mikołajczuk Grzegorz

Publikacja niniejsza skierowana jest przede wszystkim do przystępujących do egzaminu notarialnego – aplikantów notarialnych oraz osób podchodzących do egzaminu bez odbycia aplikacji notarialnej. Jej celem jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacja notarialna 2019

Akty notarialne Komentarz

Aleksander Oleszko

Komentarz to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Akty notarialne Komentarze LexisNexis

Oleszko Aleksander

Komentarz to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Aplikacja notarialna 2019