Amortyzacja i środki trwałe 2019


Amortyzacja i środki trwałe w firmie

Izabela Motowilczuk

W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczyst

Wydawnictwo: Infor w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w praktyce

Infor

Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego

Wydawnictwo: Infor w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2019

Garbacik

Publikacja jest skierowana szczególnie do księgowych również osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia tematyka związanie z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych, a atkże najczęsciej spotykane problemy.Podaje do

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2019

Garbacik

Książka dla księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz pomaga zidentyfikować i rozwiązać najczęściej występujące problemy. W niniejszy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w firmie 2019

Garbacik

Książka skierowana do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz pomaga zidentyfikować i rozwiązać najczęściej występujące problemy. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Środki trwałe

AMORTYZACJA I ŚRODKI TRWAŁE W FIRMIE 2019

GARBACIK H.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w firmie

Katarzyna Duda

Amortyzacja i środki trwałe w firmie na rok 2010. Książka Amortyzacja i środki trwałe kierowana jest przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Środki trwałe

Amortyzacja i środki trwałe w firmie Przykłady operacje księgowania

Katarzyna Duda

Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych Kiedy remont, a kiedy ulepszenie Amortyzacja a leasing Składnik majątkowy powyżej 3500zł - kosztem Amortyzacja samochodu Wykaz stawek amortyzacyjnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Środki trwałe