Apelacje cywilne książka


Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Stefan Jaworski

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając: ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie cywilne 2019

Apelacje cywilne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Marcin Kołakowski

Publikacja Apelacje cywilne - zagadnienia praktyczne, akta i kazusy autorstwa SSO Marcina Kołakowskiego składa się z 2 części. W pierwszej części znajdują się kwestie związane z metodą konstruowania apelacji oraz kilkadziesiąt krótkich kazusów dotyczących petitum apelacji cwyilnej wr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2019

Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Marcin Kołakowski

Książka z apelacji cywilnych skierowana do praktyków, w tym przede wszystkim aplikantów radcowskich i adwokackich, ale także studentów studiów prawniczych i osób, które chciałyby zgłębić wiedzę w zakresie problematyki związanej z apelacją w procesie cywilnym. Książka Apelacje cywil

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2019

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Jaworski Stefan

Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego ma duży wpływ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie karne 2019

Apelacje cywilne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Marcin Kołakowski

Część pierwsza książki to praktyczny komentarz, zawierający stanowiska tak judykatury jak i doktryny. Omówiono w niej przebieg postępowania apelacyjnego w procesie cywilnym, w tym wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego, najczęstsze braki formalne apelacji, zarzuty apelacji oraz mo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2019

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski

Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe sporządzenie apelac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski

Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje. Publikacja uwzględnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami

Stefan Jaworski

Książka dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji karnych i cywilnych. Autor przyjął założenie, że potencjalny Czytelnik posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Apelacje cywilne i karne Komentarz wzory pism procesowych

Stefan Jaworski

Książka z komentarzem i wzorami ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, adwokatów i radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Drugie, zaktualizowane wydanie, zostało poszerzone o najnowsze rozstrzygnięcia orzecznicze, zarówno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych