Apelacje karne


apelacje-karne-zagadnienia-praktyczne-akta-kazusy-orzecznictwo.jpg

Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy Orzecznictwo

Zbigniew Kapiński

Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zostały uwzględnione zmiany przepisów KPK wprowadzone ustawami z: 27.9.2013 r., 20.9.2015 r. i 11.3.2016 r. w aspekcie wpływu tych zmian na sposób konstrukcji petitum apelacji oraz w zależności od daty skierowania do sądu aktu oskarżenia ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2018

apelacje-karne-kodeks-orzecznictwo-beck-2017.jpg

Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Kapiński Zbigniew

Książka zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów związanych z zaskarżeniem wyroku w sprawie karnej, czyli: właściwym określeniem zakresu zaskarżenia, prawidłową redakcją zarzutów apelacyjnych i wniosków końcowych. Przy praktycznym omawianiu powyższych zagadnień zo

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

apelacje-karne-kodeks-orzecznictwo-beck-2017.jpg

Apelacje karne zagadnienia praktyczne akta i kazusy

Zbigniew Kapiński

Książka z apelacji karnej jest przeznaczona dla aplikantów jak i praktyków prawa. Akta i kazusy uwzględniają ostatnie zmiany wprowadzone nowelami do KK i KPK. Książka z apelacji karnych to:- szczegółowe, teoretyczne omówienie czterech zarzutów stosowanych w apelacjach karnych,- krótkie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

apelacje-karne-2015-akta.jpg

Apelacje karne Zagadnienia praktyczne akta i kazusy 2015

Kapiński

Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów jak i praktyków prawa. Zawiera szczegółowe, teoretyczne omówienie czterech zarzutów stosowanych w apelacjach karnych wraz z konkretnymi przykładami i wskazówkami w zakresie zaskarżania na korzyść i niekorzyść. Ponadto zawiera 70 kazusów z roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

Apelacja-karna-przykladach.jpg

Apelacje karne zaskarżanie na korzyść i niekorzyść

Zbigniew Kapiński

Książka zawiera 8 kazusów egzaminacyjnych z apelacjami (po ok. 30 stron każdy) z krótkim omówieniem każdego kazusu, w którym została podana podstawa prawna, orzecznictwo i wskazówki do rozwiązania sprawy. Apelacje stanowią pomoc nie tylko dla aplikantów przygotowujących się do egzamin

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta