Aplikacja sędziowska książka


aplikacja-komornicza-prokuratorska-sedziowska.jpg

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aleksandra Sypniewska

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Aplikacje prawnicze 2018

aplikacja-sedziowska-prokuratorska-2011-beck.jpg

Aplikacja sędziowska i prokuratorska

Adam Malinowski

Drugie wydanie książki jest kompendium systematyzującym wiedzę prawniczą niezbędną do pozytywnego zdania egzaminu na aplikację ogólną ze stanem prawnym na 1.1.2010 r. Omówiono w niej szczegółowo najważniejsze problemy pojawiające się podczas egzaminów w ciągu lat poprzednich. Dośw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie