Audyt finansowy


Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie

Nesterak

W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Audyt i Controlling

Kontrola zarządcza w oświacie

Marciniak

Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Audyt i Controlling

Kontrola audyt rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania

Gabrusewicz Tomasz

rachunkowość audyt pieniądze rachunkowość finansowa wydatki publiczne gospodarka finansowa Książka składa się z odpowiednio dobranych studiów przypadków sektora publicznego i prywatnego, prezentujących praktyczne wykorzystanie metod i narzędzi finansów, rachunkowości, audytu i kontro

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Audyt i Controlling

Nowoczesny audyt wewnętrzny Moeller

Moeller Robert

Książka jest przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Audyt i Controlling

Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Marciniak

Książka jest przeznaczona dla menedżerów i pracowników działów personalnych oraz dla pracowników firm doradczych. Może być użyteczna dla członków zarządów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za procesy racjonalizacyjne dotyczące sfery kierowania ludźmi, a także firm zmieniających sp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Audyt i Controlling

Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące zapewnienia efektywności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem i

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Audyt i Controlling

Audyt sprawozdań finansowych Teoria i praktyka

Gabrusewicz Wiktor

Audyt sprawozdań finansowych Teoria i praktyka

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w dziale Audyt i Controlling

Nowoczesny audyt wewnętrzny Moeller

Robert Moeller

Książka jest przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Audyt i Controlling

Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej

Kiziukiewicz Teresa

Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa audyt wewnętrzny, jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji jej celów i zadań dzięki systematycznej ocenie efektywności i skuteczności kontroli zarządczej. Aud

Wydawnictwo: Difin w dziale Literatura

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium przypadku

Gumińska Barbara

audyt wewnętrzny Książka zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teor

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Audyt i Controlling