Awans zawodowy książka


Rozwój i awans zawodowy nauczyciela

Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą

Jarosław Kordziński

Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: formalnych podstaw autorytetu nauczyciela, kompetencji zawodowych niezbędnych w procesi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Karta nauczyciela 2020

Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy

Podwyżki awans zawodowy i ocena pracy od 1 września 2020 roku

Nowelizacja karty nauczyciela

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.09.2019 roku. Nowelizacja karty nauczyciela wpro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Karta nauczyciela 2020

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi

Renata Mroczkowska

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowad

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2020

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Ewa Góra

W komentarzu znajdziesz komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – wg najnowszego stanu prawnego Karty nauczyciela i Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2020