Awans zawodowy książka


Podwyżki, awans zawodowy i ocena pracy

Nowelizacja karty nauczyciela

Karta Nauczyciela nowelizacja 2019. Książka omawia zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), której przepisy wchodzą w życie 1.09.2019 roku. Nowelizacja karty nauczyciela wpro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Karta nauczyciela 2019

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Renata Mroczkowska

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowad

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2019

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Ewa Góra

W komentarzu znajdziesz komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – wg najnowszego stanu prawnego Karty nauczyciela i Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2019

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela

Józef Pielachowski

W poradniku omówiono problematykę rozwoju zawodowego nauczycieli i procedurę uzyskiwania przez nich stopni awansu zawodowego oraz zagadnienia związane z oceną dorobku zawodowego nauczycieli. Przedstawiono także przykłady planów rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wykazy obowiązującej dokum

Wydawnictwo: Wydawnictwo Empi w dziale Karta nauczyciela 2019