CIT Podatki rachunkowość komentarz


Ulgi w CIT

Jakub Jankowski

Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochodów z praw własności intelektualnej osiąganych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatek dochodowy komentarz 2019

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

Paweł Małecki

Komentarz do podatku CIT Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Podatek dochodowy komentarz 2019

CIT podatki i rachunkowość Komentarz

Duże Komentarze

CIT. Podatki i rachunkowość to komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W dziewiątym wydaniu książki znajdziesz wszystkie najważniejsze zmiany obowiązuj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Podatek dochodowy komentarz 2019

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

Małecki Paweł

Komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W komentarzu CIT przedstawiono wszy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Podatek dochodowy komentarz 2019

CIT podatki i rachunkowość Komentarz

Paweł Małecki

Niniejszy komentarz zawiera szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jego struktura umożliwia korzystanie z analizy poszczególnych przepisów w sposób selektywny, bez konieczności studiowania wszystkich rozdział

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Podatek dochodowy 2019