Co reguluje prawo celne


Prawo celne Skrypty Becka

Oktaba Robert

Opracowanie "Prawo celne" przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego. W szczególności omówiono takie kategorie jak: źródła i zasady prawa celnego, elementy kalkulacyjne, dług celny, wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejs

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo celne 2019

Kontrola celno skarbowa Komentarz

Karol Różycki

Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem komentarza nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo celne 2019

Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka

Nowe unijne i krajowe prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.) wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i znacznie ograniczyło stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej. W książce opisano dokładnie nową procedurę wydawan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Prawo celne 2019

Procedury celne w unijnym kodeksie celnym

Marzenna Kałka

W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego funkcjonowanie procedur celnych uległo istotnym zmianom. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału na przeznaczenia celne i procedury celne, na nowo usystematyzowano i przebudowano procedury celne: dopuszczenia do obrotu, wywóz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Prawo celne 2019

Jak korzystać z uproszczeń unijnego kodeksu celnego

Marzenna Kałka

Nowe przepisy tzw. pakietu unijnego kodeksu celnego obowiązujące od maja 2016 r. wprowadziły nowe uproszczenia celne oraz zmiany w zakresie stosowania dotychczasowych uproszczeń. Wprowadzono uproszczone zgłoszenie celne zamiast dotychczasowego zgłoszenia niekompletnego i uproszczonego. Obecnie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Prawo celne 2019