Co reguluje ustawa prawo wodne


Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Maciej Białek

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązujących od początku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Izabela Dutkowiak

Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Nowe Prawo wodne

Nowe Prawo wodne

Ewa Piętowska

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma by

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Pozostałe działy prawa