Co zawiera karta nauczyciela


Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej

Marciniak Lidia

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, - ustawy o finansowaniu zad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1 Prawo oświatowe i system oświaty z serii MERITUM

Lidia Marciniak

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak: - zakład

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2 Karta Nauczyciela oraz prawo pracy z serii MERITUM

Lidia Marciniak

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Karta nauczyciela 2020

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2020 roku ujednolicony tekst ustawy - najbardziej aktualny komentarz

Marek Młodecki

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, - zmiany w zakresie zatrud

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2020

Karta nauczyciela Komentarz Barański

Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,- war

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Karta nauczyciela 2020

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Marek Młodecki

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Karta nauczyciela 2020