Co zawiera sprawozdanie finansowe


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wojciech Rup

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Rup Wojciech, doświadczony praktyk:omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdanie finansowe

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz

Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD

Sektor publiczny w praktyce

Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w in

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Sprawozdanie finansowe

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwiększenia możliwości popełnienia oszustw czy też b

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdanie finansowe