Co zawiera wieloletnia prognoza finansowa


Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Piotr Walczak

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.: ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ustalania relacji równow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa

Piotr Walczak

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2020

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość

Joanna Salachna

Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową. W publikacji: charakterystyka i konstrukcja wieloletniej prognoz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2020