Co zawiera wieloletnia prognoza finansowa


Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Piotr Walczak

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.: ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ustalania relacji równow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Wieloletnia prognoza finansowa

Piotr Walczak

Instytucja WPF wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych wciąż ewoluuje, na co istotnie wpływają modyfikacje innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych. Problemy z finansowaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich, zaciąganie długu na podstawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa

Joanna Salachna

Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową. W publikacji: charakterystyka i konstrukcja wieloletniej prognoz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2019