Controlling finansowy książka


Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotycząc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Audyt i Controlling

Controlling procesów

Chomuszko Magdalena

Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z controllingiem oraz wiąże go z nowoczesną prezentacją przedsiębiorstwa poprzez procesy w nim zachodzące, wyodrębniając w ten sposób nowe ujęcie controllingu nazwane w literaturze controllingiem procesów. Mnogość zagadnień zawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Audyt i Controlling

Controlling dla menadżerów

Nowak Edward

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest rola i miejsce controllingu w systemi

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Audyt i Controlling

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Sierpińska Maria

Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej, co utrudnia studentom naukę. Controlling fin

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Audyt i Controlling

Controlling kosztów

Wnuk Pel Tomasz

Controlling kosztów zawiera ponad 70 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Za

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling

Controlling operacyjny

Wnuk Pel Tomasz

Controlling operacyjny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk.

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling

Controlling w instytucjach kultury

Wnuczak Paweł

Instytucje kultury (filharmonie, muzea czy teatry) stanowią – z punktu widzenia finansów i rachunkowości – specyficzne firmy łączące racjonalność ekonomiczną z misją społeczną i kulturalną. Aspekt finansowy jest często niedoceniany w działalności krajowych instytucji kultury. Na

Wydawnictwo: Poltext w dziale Audyt i Controlling

Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

Sierpińska Maria

Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami, które powinno być nastawione na przyszłość,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Audyt i Controlling

Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Dobroszek Justyna

Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiała się zastosowaniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w dziale Audyt i Controlling

Psychologiczne aspekty controllingu

Nowak Marta

Książka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno środowiska naukowego, w jaki sposób i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania. Interesariusze controllingu od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem interdyscyplinarnym pod względem badawczym oraz wielow

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling