Controlling należności w przedsiębiorstwie


Controlling należności w przedsiębiorstwie

Controlling należności w przedsiębiorstwie

Dariusz Wędzki

Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania oraz w jaki sposób maksymalizować z nich gotówkę niezbędną do zarządzania płynnością finansową. Publikacja przedstawia stan badań w obszarze należności i łączy wiedzę naukową dotycząc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Audyt i Controlling

Controlling dla menadżerów

Controlling dla menadżerów

Nowak Edward

Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest rola i miejsce controllingu w systemi

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Audyt i Controlling

Controlling i rachunkowość zarządcza kosztów

Controlling i rachunkowość zarządcza kosztów

Świderska Gertruda Krystyna

Opracowanie jest nową, znacznie rozszerzoną i wzbogaconą, wersją pozycji Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, która znajduje się na rynku od 2010 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zmieniony został układ książki w kierunku postrzegania rachunkowości zarządczej i rac

Wydawnictwo: Difin w dziale Audyt i Controlling

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Świderska Gertruda Krystyna

Opracowanie jest nową, znacznie rozszerzoną i wzbogaconą, wersją pozycji Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, która znajduje się na rynku od 2010 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zmieniony został układ książki w kierunku postrzegania rachunkowości zarządczej i rac

Wydawnictwo: Difin w dziale Audyt i Controlling

Controlling strategiczny

Controlling strategiczny

Wnuk Pel Tomasz 

Controlling strategiczny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling

Controlling kosztów

Controlling kosztów

Wnuk Pel Tomasz

Controlling kosztów zawiera ponad 70 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Za

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling

Controlling operacyjny

Controlling operacyjny

Wnuk Pel Tomasz

Controlling operacyjny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk.

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling

Controlling w instytucjach kultury

Controlling w instytucjach kultury

Wnuczak Paweł

Instytucje kultury (filharmonie, muzea czy teatry) stanowią – z punktu widzenia finansów i rachunkowości – specyficzne firmy łączące racjonalność ekonomiczną z misją społeczną i kulturalną. Aspekt finansowy jest często niedoceniany w działalności krajowych instytucji kultury. Na

Wydawnictwo: Poltext w dziale Audyt i Controlling

Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych

Dobroszek Justyna

Logistyka, uważana przez wielu analityków za barometr lub krwiobieg gospodarki, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiała się zastosowaniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w dziale Audyt i Controlling

Psychologiczne aspekty controllingu

Psychologiczne aspekty controllingu

Nowak Marta

Książka ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno środowiska naukowego, w jaki sposób i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania. Interesariusze controllingu od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem interdyscyplinarnym pod względem badawczym oraz wielow

Wydawnictwo: Gab w dziale Audyt i Controlling