Czas pracy 2020 książka planowanie


Czas pracy

Prawo Pracy i ZUS 2020

Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dla działów kadr, a najwięcej trudności stwarza prawidłowe jego rozliczanie. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla każdego pracodawcy, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, z

Wydawnictwo: Infor w dziale Czas pracy 2019

Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy

Monika Frączek

Książka o świadectwie pracy wyjaśnia wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z wypełnianiem, sprostowaniem, wydawaniem kopii świadectwa pracy w praktyce rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za wystawian

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja czasu pracy

Łukasz Prasołek

Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany także w sposobie prowadzenia dokumentów z zakresu czasu pracy. Z kolei od 6.6.2018 r. w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Czas pracy 2019

Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

Grażyna Spytek Bandurska

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, omówienie orzecznictwa sądoweg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Czas pracy praktyczny komentarz

Piotr Ciborski

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Czas pracy 2019

Podróże służbowe zasady rozliczania czas pracy ubezpieczenia społeczne opodatkowanie

Agata Lankamer Prasołek

Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podróży służbowych. Znacznie zmieniono zasady rozliczania diet oraz kosztów noclegów, wprowadzono nowe stawki świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Publikacja zawiera bardzo szczegółowe omówienie wsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Czas pracy 2019