Czas pracy książka


Czas pracy 2019 Przepisy z praktycznym komentarzem

Joanna Suchanowska

Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy "Czas pracy 2019". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2019 roku. Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja,którą można

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Czas pracy 2019

Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 cz 2 Urlopy czas pracy wynagrodzenia Wydanie z CD

Makarczuk Anna

Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by skutecznie przekonać prac

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2019

Czas Pracy w 2019 roku

Lenart Bożena

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach ro

Wydawnictwo: Infor w dziale Czas pracy 2019

Czas Pracy w 2019 r

Lenart Bożena

Książka w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozli

Wydawnictwo: Infor w dziale Czas pracy 2019

Czas pracy 2019 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Chruściel Łukasz

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Ustawa wprowadza zakaz handlu i wykonywani

Wydawnictwo: Infor Biznes w dziale Prawo pracy

Czas pracy praktyczny komentarz

Piotr Ciborski

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Czas pracy 2019

Czas pracy kierowców najnowsze zmiany

Wiedza i Praktyka

Książka Czas pracy kierowców - najnowsze zmiany to treściwy poradnik zawierający najbardziej aktualne przepisy dotyczące jednej z najtrudniejszych regulacji prawnych, jaką są przepisy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia nr 561/2006. Przykłady z życia wzięte obrazują sy

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Czas pracy 2019

Czas pracy kierowców w Polsce i UE Kategoria C i D

Paluch Sebastian

Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczynków, wprowadzone w Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia rentowności firm transportowych.

Wydawnictwo: Liwona w dziale Czas pracy 2019

Czas pracy kierowców Nowe przepisy

Kowalski Radosław

Publikacja szczegółowo opisuje zagadnienie czasu pracy kierowców uwzględniając ostatnie zmiany przepisów oraz nowe regulacje prawa krajowego i międzynarodowego W opracowaniu m.in. czas pracy a prowadzenie pojazdu, obowiązki kierowcy nie tylko podczas jazdy, warunki odpoczynku. Mogłoby wydaw

Wydawnictwo: Infor Biznes w dziale Czas pracy 2019

Czas pracy 2019 Praktyczny komentarz

Kaleta Joanna

W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: Wliczanie różnych aktywności do czasu pracy, Czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur, Okresy odpoczynku, Systemy i rozkłady czasu pracy, Godziny nadliczbowe, Dni wolne, Niepełny etat.

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Czas pracy 2019