Czynności notarialne


Czynności notarialne Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie

Andrzej Jan Szereda

Komentarz o czynnościach notarialnych do art. 79–112 Prawa o notariacie to publikacja zawierająca kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.).Notariusz dokonuje czy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Czynności notarialne w prawie spółek

Rafał Wrzecionek

Książka będącą kompleksowym opracowaniem monograficznym poświęconym czynnościom notarialnym w kodeksie spółek handlowych. Przedstawiono w niej zarówno pogłębione rozważania dogmatyczne, jak i szereg uwag o charakterze praktycznym, mogących stanowić pomoc w rozstrzyganiu problemów zw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie