Decyzje postanowienia


Decyzje postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej Wzory z komentarzem

Nitecki Stanisław

Komentarz zawiera zbiór wybranych wzorów decyzji, postanowień i pism procesowych podejmowanych w ramach postępowań w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Jej celem jest ułatwienie tworzenia i wydawania takich dokumentów. Wzory opatrzone zostały krótkimi komentarzami, zawierającymi prakt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor w dziale Pomoc społeczna