Dodatki mieszkaniowe Komentarz


Dodatki mieszkaniowe Komentarz

Grażyna Manjura Niśkiewicz

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stanowi użyteczne źród

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Dziczek Roman

Tematyka komentarza dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe Komentarze Becka

Manjura Niśkiewicz

Wyd. Becka na 2013 rok adresowane do osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.Komentarz stanowi użyteczne źródło w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Nieruchomości poradniki

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe

Roman Dziczek

Komentarz jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym w post

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Wzory dokumentów

Dodatki mieszkaniowe

Grażyna Manjura Niśkiewicz

Komentarz wyjaśnia problemy, jakie pojawiają się przy stosowaniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, wykorzystując dotychczasowe orzecznictwo i dorobek naukowy z tego zakresu. Drugie wydanie zostało uzupełnione i opracowane w oparciu o aktualny stan prawny, co dotyczy nie tylko samej ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie

Dodatki mieszkaniowe

Grażyna Manjura

Komentarz wyjaśnia problemy, jakie pojawiają się przy stosowaniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, wykorzystując dotychczasowe orzecznictwo i dorobek naukowy z tego zakresu. Drugie wydanie zostało uzupełnione i opracowane w oparciu o aktualny stan prawny, co dotyczy nie tylko samej ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo cywilne 2019