Dokumentacja kadrowa 2019


Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Mroczkowska Renata

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku - opracowana m.in. przez prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja kadrowa

Praca zbiorowa

W książce omówiono rewolucyjne zmiany, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć: jak prowadzić dokumentację w formie elektronicznej,jakie są nowe okresy archiwizacji dokumentów pr

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja kadrowa w szkole Nauczyciele CD

Kowalski Michał

Prezentujemy zbiór 188 wzorów dokumentów kadrowo-płacowych dotyczących nauczycieli. Dokumenty zostały sporządzone w oparciu o aktualny stan prawny, uwzględniający przede wszystkim zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., a także specyfiki ruchu kadrowego w g

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Dokumentacja kadrowa w szkole Pracownicy niepedagogiczni CD

Kowalski Michał

Publikacja zawiera aż 126 wzorów dokumentów kadrowo-płacowych przydatnych w sprawach pracowników oświaty niebędących nauczycielami. Dokumenty dotyczą różnych aspektów życia szkoły - począwszy od zatrudniania i zwalniania pracowników, przez udzielanie im urlopów, a skończywszy na wy

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej

Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

Bożena Lenart

Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W publikacji Dokumentacja prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja kadrowa w 2019 roku jak ją prowadzić bez błędów

Kuźniar Aleksander

W opracowaniu zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników.

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza w transporcie drogowym

Wiedza i Praktyka

Zatrudnienie kierowcy wiąże się z wieloma formalnościami, a wątpliwości mogą pojawić się w każdej chwili – jakie dokumenty powinien dostarczyć nowo zatrudniony kierowca, kiedy powinien przejść wstępne szkolenie, w jaki sposób rozliczać podróże służbowe kierowcy z zagranicy. Odp

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo pracy

Dokumentacja pracownicza w firmie

Infor

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Infor

W książce o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników. Publ

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Wzorcowa dokumentacja kadrowa

Mroczkowska

Skorzystaj z unikatowej pomocy dla kadrowej z gwarancją poprawności merytorycznej! Ponieważ: - została opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, - to unikatowy na rynku komplet wzorów dokumentacji kadrowej zawierającej: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019