Dokumentacja pracownicza 2019


Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Maria Sobieska

W nowej dokumentacji pracowniczej w 2020 roku omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR. W pierwszej części książki przedstawiono, w jakic

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza

Iwona Jaroszewska Ignatowska

Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sposobie postrzegania akt osobowych pracowników ora

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza 2019

Izabela Florczak

Książka stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z dokumentację pracowniczą z perspektywy teoretycznoprawnej przy jednoczesnym zachowaniu odniesień o charakterze praktycznym. Zagadnienia omówione w publikacji obejmują najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.: - możliwości

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza 2019

Renata Mroczkowska

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku - opracowana m.in. przez prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza 2019

Łukasz Paroń

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Mroczkowska Renata

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku - opracowana m.in. przez prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Mroczkowska Renata

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:nowe przepisy wprowadzające RODO obowiązujące od 4 maja 20

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019