Dokumentacja wewnętrzna książka


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jedn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Teresa Krawczyk

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 1

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 25 gotowych instrukcji, zarządzeń i regulaminów uwzględniających aktualny stan prawny !!! Wyróżnikiem tej publikacji jest: - kompletny zbiór procedur, w postaci regulaminów, instrukcji, zarządzeń, które pozwolą na zaprojektowanie systemu kontroli zarządczej w je

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości CD

Piotr Walczak

Płyta CD zawiera zbiór instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową. - Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych- Instrukcja w sprawie ewidencji i kontrol

Wydawnictwo: INFOR PL S.A. w dziale Finanse publiczne 2019

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach finansów publicznych

Sławińska Tomtała

Przygotuj dokumentację księgowo-finansowo swojej jednostki zgodnie z aktualnymi przepisami! Rok 2013 minął pozostawiając po sobie wiele przemian w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawach ustrojowych również w prawie zamówień publicznych. Wszystkie one miały dzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem

Bogusław Nowakowski

209 wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym). Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych z możliwością ich edycji i wydruku. W nowym wydaniu wszystko o możliwości zawarcia umowy spółki wg gotowego wzorca oraz jej elektroniczna rejestr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Spółki

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem + cd

Bogusław Nowakowski Renata Mroczkowska

Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych po zmianach KSH Drugie wydanie unikatowego zbioru dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki: od utworzenia spółki i ustanawiania władz, przez dopłaty, rozporządzanie udziałem, wyłączenia wspólnika, podziału zysku, umowy poż

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Spółki

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem

Bogusław Nowakowski

Publikacja niezbędna w każdej spółce z o.o.! Jak zgodnie z prawem formułować dokumenty wewnętrzne? Kto i jak powinien podpisywać uchwały i inne pisma? Które dokumenty wymagają rejestracji? Unikatowy zbiór dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki. Każdy dokument o

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Spółki