ECDL kurs


ECDL S5 Zarządzanie projektami

Żarowska Mazur Alicja

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informat

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN w dziale Różne

ECDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1

Sikorski Witold

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence - ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Literatura

ECDL S7 Współpraca Online

Żarowska Mazur Alicja

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w obszarze obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN w dziale Różne

ECDL Podstawy pracy z komputerem

Sikorski Witold

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence - ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Literatura

ECDL 7 modułów Kompletny kurs

Bremer Aleksander

Niniejszy podręcznik adresowany jest do wszystkich (bez względu na wiek, zawód czy wykształcenie) zainteresowanych zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie ECDL Core lub ECDL. Start i przygotowuje do egzaminów umożliwiających uzyskanie tego certyfikatu. Zost

Wydawnictwo: Videograf w dziale Informatyka Cybernetyka Komputery

ECDL Moduł 1 Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Sikorski Witold

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence, w skrócie ECDL) jest świadectwem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Informatyka Cybernetyka Komputery

ECDL Moduł 5 Bazy danych

Kopertowska Tomczak Mirosława

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence - ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Bazy danych Dane