Egzamin na doradcę podatkowego


Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Mariusz Jabłoński

Z aktualnym wykazem pytań z dnia 25.02.2015 roku. Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podat

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Marcin Borkowski

Nowe pytania egzaminacyjne od 2019 roku. Wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu na doradcę podatkowego. Pytania zostały opracowane

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Mariusz Jabłoński

Książka Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019. Kazusy do egzaminu na doradcę składają się z trzech części. W CZĘŚCI I zostały zamieszczone tabele dotyczące postępowania przed organami podatkowymi o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Mariusz Jabłoński

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na ud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2019

Jeleńska Anna

Z aktualnym wykazem pytań z dnia 25.02.2015 roku. Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw ,strong>Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2019

Jabłoński

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą zmieniającą z 23.2.2015 r. Nr 1/VI/2015, obowiązujące od 9.3.2015 r. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2019

Jabłoński Mariusz

Szóste wydanie zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodne z uchwałą zmieniającą wykaz pytań egzaminacyjnych z 23.2.2015 r. Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Nowy wykaz pytań egzaminacyjnych testowych obowiązuje od 9.3.2015 r. Zmieniony wykaz za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte Forum

Ogonowski Andrzej

Książka składa się z 2 tomów ze stanem prawnym na lipiec 2015 rok. Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 roku Najnowsze opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego, ilustrowane o

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Małgorzata Fila

TESTY zawierają najnowsze pytania testowe zgodne z wykazem ogłoszonym uchwałą nr.14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 roku.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019