Elektronizacja zamowień publicznych


elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektron

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2018

elektronizacja-zamowien-publicznych.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych

Magdalena Falkowska

Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2018

elektronizacja-zamowien-publicznych-915820i.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych + DVD

Rek Pawłowska Justyna

Przed 18 października 2018 r. zamawiający muszą dostosować swoje systemy informatyczne do nowych warunków, w jakich mają obowiązek prowadzić procedurę. Muszą także zmodyfikować zapisy siwz. Wykonawcy z tych nowych rozwiązań będą musieli korzystać, więc im także zależy na pełnej

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawo zamówień publicznych